Om Shivaya Namaha
Om Maheshvaraya Namaha
Om Shambhave Namaha
Om Pinakine Namaha
Om Shashishekharaya Namaha
Om Vamadevaya Namaha
Om Virupakshaya Namaha
Om Kapardine Namaha
Om Nilalohitaya Namaha
Om Shankaraya Namaha
Om Shulapanaye Namaha
Om Khatvangine Namaha
Om Vishnuvallabhaya Namaha
Om Shipivishtaya Namaha
Om Ambikanathaya Namaha
Om Shrikantaya Namaha
Om Bhaktavatsalaya Namaha
Om Bhavaya Namaha
Om Sarvaya Namaha
Om Trilokeshaya Namaha
Om Shitakanthaya Namaha
Om Shivapriyaya Namaha
Om Ugraya Namaha
Om Kapaline Namaha
Om Kamaraye Namaha
Om Andhakasura Sudanaya Namaha
Om Gangadharaya Namaha
Om Lalatakshaya Namaha
Om Kalakalaya Namaha
Om Kripanidhaye Namaha
Om Bhimaya Namaha
Om Parashu Hastaya Namaha
Om Mrigapanayae Namaha
Om Jatadharaya Namaha
Om Kailasavasine Namaha
Om Kavachine Namaha
Om Kathoraya Namaha
Om Tripurantakaya Namaha
Om Vrishankaya Namaha
Om Vrishabharudhaya Namaha
Om Bhasmoddhulita Vigrahaya Namaha
Om Samapriyaya Namaha
Om Svaramayaya Namaha
Om Trayimurtaye Namaha
Om Anishvaraya Namaha
Om Sarvagyaya Namaha
Om Paramatmane Namaha
Om Somasuragni Lochanaya Namaha
Om Havishe Namaha
Om Yagyamayaya Namaha
Om Somaya Namaha
Om Panchavaktraya Namaha
Om Sadashivaya Namaha
Om Vishveshvaraya Namaha
Om Virabhadraya Namaha
Om Gananathaya Namaha
Om Prajapataye Namaha
Om Hiranyaretase Namaha
Om Durdharshaya Namaha
Om Girishaya Namaha
Om Girishaya Namaha
Om Anaghaya Namaha
Om Bujangabhushanaya Namaha
Om Bhargaya Namaha
Om Giridhanvane Namaha
Om Giripriyaya Namaha
Om Krittivasase Namaha
Om Purarataye Namaha
Om Bhagavate Namaha
Om Pramathadhipaya Namaha
Om Mritunjayaya Namaha
Om Sukshmatanave Namaha
Om Jagadvyapine Namaha
Om Jagadgurave Namaha
Om Vyomakeshaya Namaha
Om Mahasenajanakaya Namaha
Om Charuvikramaya Namaha
Om Rudraya Namaha
Om Bhutapataye Namaha
Om Sthanave Namaha
Om Ahirbudhnyaya Namaha
Om Digambaraya Namaha
Om Ashtamurtaye Namaha
Om Anekatmane Namaha
Om Satvikaya Namaha
Om Shuddha Vigrahaya Namaha
Om Shashvataya Namaha
Om Khandaparashave Namaha
Om Ajaya Namaha
Om Papavimochakaya Namaha
Om Mridaya Namaha
Om Pashupataye Namaha
Om Devaya Namaha
Om Mahadevaya Namaha
Om Avyayaya Namaha
Om Haraye Namaha
Om Pashudantabhide Namaha
Om Avyagraya Namaha
Om Dakshadhvaraharaya Namaha
Om Haraya Namaha
Om Bhaganetrabhide Namaha
Om Avyaktaya Namaha
Om Sahasrakshaya Namaha
Om Sahasrapade Namaha
Om Apavargapradaya Namaha
Om Anantaya Namaha
Om Tarakaya Namaha
Om Parameshvaraya Namaha

VAZHIPADU DETAILS

Sl.No. ITEM Rate(Rs.)
ABHISHEKAM
1 Kalabham 6500
2 Dhara 1001 pots 501
3 SreeRudrabhishekam (Milk) 75
4 Sankhabhishekam (Milk) 30
5 Rudrabhishekam (Milk) 30
6 Dhara 101 Pots 50
7 Abhishekam (Milk) 12
8 Dhara 5
ALANKARA (DECORATIVES)
9 Chuttuvilakku 1001
10 Muzhukkappu 501
11 Arakkappu 251
12 Niramalaa, Vilakku 251
13 Mukhakkappu (Sandal Paste) 75
14 Thali (to be brought)charthal 15
15 Pattu(Silk) 25
16 Kedavilakku 15
JAPA (CHANTING)
17 Ayuh/Bhagyasuktha 5
18 Kshipra vinayaka manthra 5
19 Purusha suktha 5
20 Aikamathya suktha 5
21 Ghee/Thread 2
NIVEDYA
22 Panchaamritha 75
23 Pizhinju payasam (Coconut) 50
24 Katumpayasam (Athimadhuram) 50
25 Naipayasam 50
26 Palpayasam 30
27 Appam 30
28 Ellu(Gingilly) 30
29 Vella(Rice) 10
30 Thrimadhuram 10
NERCHAKAL
31 Thiruvathira Oottu in all months 5001
32 Paraavarthanam 100
33 Marriage 252
34 Choroonu 15
35 Thulabharam (Bring product) 10
36 Kettu Nira ( for Sabarimala) 10
  Adimairuthal 10
37 Ezhuthiniruth 10
PUSHPANJALI
38 Koovalathila 1008 Pushpanjali 50
  Koovalathila 108 Pushpanjali 10
40 Siva sahasranama Pushpanjali 20
41 Lalitha sahasranama Pushpanjali 20
42 Ashtotharanama Pushpanjali 10
43 Sathruthasamhara Pushpanjali 7
44 Mruthyunjaya Pushpanjali 5
45 Swayavaram Pushpanjali 5
45 Guruthi Pushpanjali 5
47 Pushpanjali 2
POOJA
48 Udayasthamana Pooja 601
49 Thrikala Pooja 151
50 Nakshathra Pooja 151
51 Banesipooja 175
52 Swayamvara(Umamaheswara)Pooja 75
53 Lakshminarayana pooja 101
54 Bhagavathiseva(Evening) 101
55 Vahanapooja(6wheel) 51
  Vahanapooja(4wheel) 25
  Vahanapooja(3 wheel) 15
  Vahanapooja(2 Wheel) 10
56 One time Pooja 101
  Five time pooja 1001
57 Thidapalli Padmam 50
58 Noorum Palum 25
59 Pithrunamaskaram 25
POOJADRAVYAM
60 Neerajanam 15
61 Panineer 10
62 Bhasmam 10
63 Ghee for Vilakku 10
64 Oil for vilakku 5
65 Sandal stick 2
66 Karpoora 1
67 Kumkum 1
68 Manjal Powder 1
SAMOOHA POOJA
69 Rahudoshanivarana (Narangavilakku) 7
70 Abhistaphalasiddhi NIL
HOMA
71 Grahasanthi Homam 301
72 Mahathila Homam 301
73 Mahamruthyunjaya Homam 301
74 Banesi Homam 150
75 Ashtadravya ganapathi Homam 101
76 Mruthyunjaya Homam 51
77 Ganapathi Homam 50
78 Karuka Homam 25
79 Thila Havanam 25